Reguleringsplan

Her kan du laste ned regulerings beskrivelsen til hele område

Reguleringsbeskrivelse

Her kan du laste ned detaljert kart over område

Detaljert kart over område

Av nøkkel informasjon kan det nevnes at i feltene “Øvre Sjusjøbroren”, “Nedre Sjusjøbroren”, “Oppfløtt” og “Sjusjøen Syd”
* tillates oppført en enkelt hytte med tilhørende anneks og/eller uthus
* Maksimalt tillatt grad av utnytting pr. tomt er 230 kvm BRA ved utbygging av 1 enhet pr.tomt
* I grad av utnytting pr. tomt inngår parkeringsareal med 36kvm (2p)
* Parkeringsarealet tillates helt eller delvis overbygget med carport / garasje.
* Bebyggelsen kan ha mønehøyde på inntil 6,3 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng bortsett fra tomtene f41 – f48 (Felt F2 syd) som kan ha mønehøyde på inntil 5,7 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng
* Uthus eller anneks kan ha mønehøyde på inntil 5,0 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.
* vann- og avløpsløsning knyttet til Tempelseter Vann- og Avløp (TVA)

I Felt Øvre Rakketjernåsen
* tillates på den enkelte tomt inntil to fritidsboliger med tilhørende anneks og eller uthus.
* 300 kvm BRA pr.tomt ved alternativ utbygging av 2 vertikaltdelte enheter pr. tomt og 400 kvm BRA pr.tuntomt
som sum av alle bygninger og p-plasser på tomta, hvorav uthus og/eller anneks kan oppføres som egen (egne) bygning(er) som ikke overstiger 30kvm BRA per enhet.
* I grad av utnytting pr. tomt inngår parkeringsareal med 72kvm(4p)
* Parkeringsarealet tillates helt eller delvis overbygget med carport / garasje.
* Bebyggelsen kan ha mønehøyde på inntil 7,0 meter målt fra gjennomsnittlig planert
* Uthus eller anneks kan ha mønehøyde på inntil 5,0 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.
* vann- og avløpsløsning knyttet til Tempelseter Vann- og Avløp (TVA)